Klikom na link možete preuzeti ceo cenovnik!!

’’AM’’
16 Godina starosti
Neposeduje kategoriju


40 časova teroije 300 12.000
Polaganje testa 4.000   4.000
7 MČ obuke 735   5.145
Polaganje vožnje 4.000   4.000
Ukupno:   25.145

’’AM’’
16 Godina starosti
Poseduje kategoriju ’’B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D,D1,DE,D1E,F,M’’

7 časova teorije 300 2.100
Polaganje testa 4.000 4.000
7 MČ obukevožnje 735 5.145
Polagaanje vožnje 4.000 4.000
Ukupno:   15.245

’’A1’’
16 Godina starosti
Neposeduje kategoriju

40 časova teorije 300 12.000
Polaganje testa 4.000 4.000
20 MČ obuke vožnje 735 14.700
Polaganje vožnje 4.000 4.000
Ukupno:   34.700

’’A1’’
16 Godina starosti
Poseduje kategoriju ’’AM’’

Polaganje testa 4.000 4.000
7 MČ obuke vožnje 735 5.145
Polaganje vožnje 4.000 4.000
Ukupno:   13.145

’’A1’’
16 Godina starosti
Poseduje kategoriju ’’B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D,D1,DE,D1E,F,M’’


7 časova teroije
300 2.100
Polaganje testa 4.000 4.000
20 MČ obuke vožnje 735 14.700
Polaganje vožnje 4.000 4.000
Ukupno   24.800

’’A2’’
18 Godina starosti
Neposeduje kategoriju

40 časova teorije 300 12.000
Polaganje testa

4.000 4.000
30 MČ obuke vožnje 735 22.050
Polaganje vožnje 4.000 4.000
Ukupno:   42.050

’’A2’’
18 Godina starosti
Poseduje kategoriju ’’AM’’

Polaganje testa 4.000 4.000
14 MČ obuke vožnje 735 10.290
Polaganje vožnje 4.000 4.000
Ukupno:   18.290

’’A2’’
18 Godina starosti
Poseduje kategoriju ’’A1’’

Polaganje testa 4.000 4.000
7 MČ obuke vožnje 735 5.145
Polaganje vožnje 4.000 4.000
Ukupno:   13.145

’’A2’’
18 Godina starosti
Poseduje kategoriju ’’B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE,F,M’’

7 Časova teorije 300 2.100
Polaganje testa 4.000 4.000
30 MČ obuke vožnje 735 22.050
Polaganje vožnje 4.000 4.000
Ukupno:   32.150

  '’A’’
24 Godina starosti
Neposeduje kategoriju

40 časova teorije 300 12.000
Polaganje testa 4.000 4.000
40 MČ obuke vožnje 735 29.400
Polaganje vožnje 4.000 4.000
Ukupno:   49.400

’’A’’
24 Godina starosti
Poseduje kategoriju ’’AM’’

Polaganje testa 4.000 4.000
20 MČ obuke vožnje 735 14.700
Polaganje vožnje 4.000 4.000
Ukupno:   22.700

’’A’’
24 Godina starosti
Poseduje kategoriju ’’A1’’

Polaganje tesdta 4.000 4.000
14 MČ obukie vožnje 735 10.290
Polaganje vožnje 4.000 4.000
Ukupno:   18.290

’’A’’
24 Godina starosti
Poseduje kategoriju ’’A2’’

Polaganje testa 4.000 4.000
7 MČ obuke vožnje 735 5.145
Polaganje vožnje 4.000 4.000
Ukupno:   13.145

’’A’’
24 Godina starosti
Poseduje kategoriju ’’B,B1,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D,F,M’’

7 ČASOVA TEORIJE 300 2.100
Polaganje testa 4.000 4.000
40 MČ obuke vožnje 735 29.400
Polaganje vožnje 4.000 4.000
Ukupno:   39.500

’’B’’
17 Godina starosti
Neposeduje kategoriju

40 časova teroije 300 12.000
Polaganje testa 4.000   4.000
40 MČ obuke 1.000 40.000
Polaganje vožnje 4.000   4.000
Ukupno:   60.000

’’B’’
17 Godina starosti
Poseduje kategoriju ’’AM’’ i ’’A1’’

7 časova teroije 300   2.100
Polaganje testa 4.000   4.000
35 MČ obuke vožnje 1000 35.000
Polaganje vožnje 4.000   4.000
Ukupno:   45.100

’’B’’
17 Godina starosti
Poseduje kategoriju ’’A2’’ ili ’’A’’

7 časova teroije 300   2.100
Polaganje testa 4.000   4.000
30 MČ obuke vožnje 1.000 30.000
Polaganje vožnje 4.000   4.000
Ukupno:   40.100

’’B’’
17 Godina starosti
Poseduje kategoriju ’’F’’

7 časova teroije 300   2.100
Polaganje testa 4.000   4.000
20 MČ obuke vožnje 1.000 20.000
Polaganje vožnje 4.000   4.000
Ukupno:   30.100

’’B’’
17 Godina starosti
Poseduje kategoriju ’’M’’

7 časova teroije 300   2.100
Polaganje testa 4.000   4.000
40 MČ obuke vožnje 1.000 40.000
Polaganje vožnje 4.000   4.000
Ukupno:   50.100

’’C’’
21 godina sarosti
Poseduje vozačku dozvolu ’’B’’ kategorije

7 časova teorije 300   2.100
Polaganje testa 5.000   5.000
15 MČ obuke vožnje 2.000 30.000
Polaganje vožnje 5.000   5.000
Ukupno   42.100

''C''
21 godina starosti
Poseduje kategoriju ’’C1’’

Polaganje testa 5.000   5.000
7 MČ obuke vožnje 2.000 14.000
Polaganje vožnje 5.000   5.000
Ukupno:   24.000

’’CE’’
21 godina starosti
Poseduje vozačiu dovzolu ’’C’’ kategorije

7 MČ obuke 3.000 21.000
Polaganje vožnje 6.000   6.000
Ukupno   27.000

 

’’D’’
24 godine starosti
Poseduje vozačku dovzolu ’’C’’ kategorije

7 časova teroije 300   2.100
Polaganje testa 6.000   6.000
10 MČ obuke vožnje 4.000 40.000
Polaganje vožnje 6.000   6.000
Ukupno   54.100

 

’’D’’
24 godine starosti
Poseduje vozčaku dozvolu ’’D1’’

Polaganje testa 6.000   6.000
7 MČ obuke vožnje 4.000 28.000
Polaganje vožnje 6.000   6.000
Ukupno:   40.000