Na ovom mestu možete preuzeti sve rute zavisno od kategorije koju polažete, tako što ćete kliknuti na ikonicu pored željene kategorije.

Praktični ispit za kategoriju AM,A1,A2,A.
Praktični ispit za kategoriju B.
Praktični ispit za kategoriju C.
Praktični ispit za kategoriju CE.
Praktični ispit za kategoriju D.